ЕС

Д-р Рахвалиева – Дентална практика

Д-р Рахвалиева – Дентална практика - София, Оборище
Д-р Рахвалиева – Дентална практика - София, Оборище

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-22397-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив

Бенефициент: Индивидуална практика за първична дентална помощ – РАХВАЛИЕВА ЕООД

Обща стойност10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и  1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020 г.
Край: 28.12.2020 г.