Имплантология

Д-р Рахвалиева – Дентална практика

Имплантология

  Имплантологията е наука, която се занимава с възстановяването на вече загубени зъби. Към днешна дата, имплантите са най-доброто лечение за справяне с този проблем. Самите импланти,обикновено, са изработени от титаниева сплав и се поставят в костта, за да играят ролята на корен на бъдещия нов зъб. Тъй като в нашата практика работим само с костно интегриращи импланти, се изчаква период от 3-6 месеца, който е необходим за остеоинтеграцията. След това идва моментът за протетично натоварване, тоест взимат се отпечатъци и в зъботехническа лаборатория се изработват надимплантните конструкции, съответно коронки, мостове и т.н.


Имплантите са това, което Ви дава възможност да възстановите липсващи зъби, без да плащате твърде високата биологична цена, тоест пилене на съседни зъби. Чрез функцията си, те натоварват костта (съответно симулират наличие на зъб) и по този начин спират резорбцията на кост в тази зона. Благодарение на имплантите всеки зъб носи само собственото си натоварване и не се налага да бъде претоварван с мостови конструкции.

Защо не поставяме базални импланти?

Ще започна с директен отговор на този въпрос  и после ще опитам на кратко да се обоснова.
Не поставяме базални импланти, защото не лекуваме пациентите така, както не искаме да бъдем лекувани ние или нашите близки. Лечението с базални импланти има своите положителни и отрицателни страни….

Научете повече

Често задавани въпроси относно имплантология

Какво представлява имплантът?

Имплантът е титаниева структура, която е създадена за лечение на обеззъбен участък. Титанът е биосъвместим материал, който се имплантира в костта на горна или долна челюст чрез хирургична интервенция. След поставянето на импланта обикновено се изчаква средно между 3 и 6 месеца. Това време е необходимо, за да може да се изгради връзката между импланта и костта. Това ние наричаме процес на остеоинтеграция.

Защо да си поставя имплант?

Имплантите като лечение на обеззъбен участък са най-доброто решение в днешно време, тъй като те имат изключително много предимства. Това лечение е с много висока успеваемост (над 95%) и предвидимост. Имплантите дават възможност да възстановите изгубен зъб като новият ще изглежда и функционира като загубения, ще можете да се храните с всякаква храна без притеснения.

Други много важни предимства са, че имплантите представляват най-добрата профилактика на съседните зъби. Те остават непокътнати. В случай, че се вземе решение за поставяне на мост, изследвания сочат, че при изпиляване на мостоносителите те губят от 40% до 60% от своите твърди зъбни тъкани, които са безвъзвратно загубени.

Много голяма профилактика се прави и на костта, в която ще се постави импланта. Ако остане ненатоварена, тя ще се резорбира, но при правилно натоварване не би загубила своя обем.

Кога е необходимо поставянето на имплант? Каква е разликата между имплант и корона?

Имплантното лечение е създадено, за да се лекува обеззъбени участъци. Тоест имплант може да се постави при липсващ единичен зъб, при няколко липсващи зъба, както и при тотално обеззъбяване. Имплант може да носи една коронка или няколко импланта могат да носят мостове или дори протези. Всеки един пациент, всеки един случай е индивидуален и се разглежда като такъв и се планира като такъв. Планировката е най-важният етап, изисква допълнителни изследвания (скенер) на базата, на който протича лечението.

Имплантът е основата на бъдещия зъб и се поставя в костта. Изчаква се остеоинтеграция и след това се извършва протезирането, тоест поставя се коронка и Вие получавате функционално и естетично годен зъб.

Казаха ми, че не може да ми се постави имплант, защото нямам кост? Вярно ли е?

Понякога, в действителност имаме затруднения при планирането и поставянето на импланти, поради недостатъчност на костна база, но тогава идват на помощ аугментационните техники (тоест присаждането на кост). Това не прави манипулацията по-болезнена, а просто се създава това, което е в недостаъчност. Естествено, цената на хирургията се повишава, поради изпълнението на допълнителни манипулации и използването на допълнителни материали ( кост, мембрани). В този ред на мисли, трябва да посъветваме пациентите, които губят по някаква причина зъб/и по-скоро да планират имплантологично лечение, за да си спестят последващи скъпоструващи манипулации.

Боли ли поставянето на имплант?

Поставянето на имплант е хирургична интервенция, която се извършва с местна анестезия. Както оперативния, така и постоперативния период, са неболезнени. След 10-14 дена се свалят конците, което също е неболезнена манипулация. Дори пациентите преживели тази интервенция определят ваденето на зъб като многократно по-неприятно в сравнение с имплантирането.

Колко време трае адаптирането на импланта и въобще целия процес?

За поставянето на имплант е необходим щателен преглед, допълнително изследване (3D) и планировка. Когато всичко това е готово и Вие сте одобрили плана си за лечение, се поставя имплант. Обикновено се изчаква между 3 и 6 месеца ( средно 4 месеца), след което имплантът се разкрива и се вземат отпечатъци за изработването на бъдещата Ви конструкция в зъботехническа лаборатория. Между разкриването и отпечатъците също е възможно да се наложи изчакване (всеки случай е индивидуален). Когато конструкциите са готови те се поставят в устата и имате отново зъби.

Какво става, ако организмът ми отхвърли импланта, а аз вече съм го платил?

Поставянето на зъбен имплант е процедура с над 95% успеваемост. Тоест имплантирането се смята за една от най-предвидимите манипулации. Ако все пак се случи Вашия имплант да не се интегрира, просто се премахва загубения имплант и след няколко месеца процедурата се повтаря. В повечето практики, както и в нашата повторното имплантиоране не се заплаща допълнително.

Може ли да падне поставен имплант?

Имплантологичното лечение към днешна дата е най-доброто лечение на обеззъбен участък. Той е предвидимо, дългосрочно, естетично и функционално годно. Всичко това, разбира се, се случва, когато поставеният/поставените имплант/и се поддържат правилно. Редно е да спазвате назначените Ви от Вашия лекуващ лекар контролни визити и да си правите задължителните профилактични почиствания. В противен случай – „Да!“ може да загубите интегрирал имплант. В световен мащаб годишно се слагат над 12 000 000 импланта, като 14% от тях развиват периимплантит. Това е процес и ако не се овладее води до гарантирана загуба на имплант.

Трябва ли да спра цигарите, ако ми предстои поставяне на имплант?

Тютюнопушенето е неблагоприятен фактор за всички органи и системи в човешкото тяло, съответно рисков фактор при всякакъв тип лечение. Имплантологичното не прави изключение. В имплантологията в световен мащаб 3-5% от случаите са неуспешни. При пушачите този процент рязко се увеличава. Всеки пациент бива подробно информиран какви рискове крие този вреден навик и той сам взима решение ще го коригира или не. Добре е да се осигури терапевтичен прозорец от около 10 седмици (6 преди и 4 след лечението) без употреба на цигари. Но е факт, че при страстните пушачи е напълно реална възможността да се загуби и интегрирал имплант.

Какво обуславя високата цена на имплантите?

Имплантологията е най-новата и най-бързо развиващата се дисциплина в денталната медицина. Това на свой ред изисква денталните специалисти непрестанно да усъвършенстват своите умения, за да могат да предлагат максимално качествена услуга на пациентите.

Цената на имплантите не трябва да бъде водеща, защото лечението зависи от изключително много фактори. Изборът на имплантологична система също е много важен, защото пазарът е залят с такива – всяка година се появяват стотици нови фирми и също толкова изчезват. Би било изключително неприятно, ако се наложи да се прави нещо по даден имплант и да няма от къде да купим части за него, защото фирмата производител е фалирала и изчезнала от пазара.

Неминуемо поддържането на добра имплантологична система и необходимостта от непрекъснато усъвършенстване води и до определена цена на предлаганата услуга.